Клиенти

За нас е професионална чест и гордост, че през годините на нашето съществуване сме спечелили за клиенти някои изключително значими и уважавани търговски дружества от цялата страна. Ние поддържаме много добри работни контакти със своите клиенти и се радваме на дългосрочността на нашите отношения. С голяма част от нашите клиенти ние работим от самото начало на създаването ни, като непрекъснато разширяваме кръга от предоставяните от нас консултантски услуги.

Някои от нашите клиенти в областта на независимия финансов одит са:

 • Дружествата от икономическата група на Златни пясъци – АД, публично дружество.
 • Дружествата от икономическата група на Херти – АД, публично дружество.
 • Дружествата от икономическата група на Фикосота Холдинг – АД.
 • Дружествата от икономическата група на Планекс Холдинг – ООД.
 • Дружествата от икономическата група на Юнимастърс Лоджистикс – АД.
 • Дружествата от икономическата група на Октопод Инвест Холдинг – ЕАД.
 • Дружествата от икономическата група на Елекс Груп Холдинг – ООД.
 • Дружествата от икономическата група на Компас Европа – ЕООД.
 • Дружествата от икономическата група на М Холдинг – АД.
 • Дружествата от икономическата група на Инжстрой Холдинг – АД.
 • Дружествата на PricewaterhouseCoopers в България.
 • Пристанище Варна – ЕАД.
 • Пи Пи Ди България – ЕООД - част от глобалната международна група „PPD“.
 • „Унивег България“ – ЕООД – част от глобалната международна група „Greenyard“.

Наши клиенти в областта на счетоводството, консултантските услуги и преструктурирането на бизнеса са:

 • Дружества от икономическата група на Хепи – АД.
 • Дружества от икономическата група на ЦБА Пропърти Инвестмънт – АД.
 • Дружества от икономическата група на Фикосота Холдинг – АД.
 • Дружествата от икономическата група на Атриди Груп – ООД.
 • Дружествата от икономическата група на Планекс Холдинг – ООД.
 • „Биоланд” – ЕООД.
 • SPM Инструмент България - ЕООД
 • Балнеохотел Поморие – АД
 • Слънчев бряг - АД
 • Институции на Светия синод на Българската Патриаршия.

Сред нашите корпоративни клиенти за провеждане на курсове и семинари по счетоводство и финансов одит са:

 • Национална електрическа компания – ЕАД.
 • БДЖ – ЕАД.
 • Железопътна инфраструктура – ЕАД.
 • Ръководство на въздушното движение.
 • Бони Холдинг – АД.
 • Параходство БМФ – ЕАД.
 • Химимпорт - АД.
 • Сметната палата на Република България.
 • Национална агенция по приходите.
 • Регионални организации на дипломираните експерт-счетоводители в София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново и др.