Семинари

Организиране на семинари и курсове за дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, счетоводители, поддържане и повишаване на квалификацията на финансисти, данъчни специалисти и други професионалисти по счетоводство и одит.