Eкип

Изборът на най-подходящите хора за извършване на работата е най-важната част от изпълнението на всеки професионален ангажимент. Ние се гордеем с високия професионализъм на нашите съдружници и служители. Всички те имат изключително висока професионална и езикова подготовка, както и осъзнат дългогодишен опит в обслужването на клиентите. Нашият екип непрекъснато работи за подобряване качеството на предоставяните услуги чрез участие в различни курсове и семинари по актуални въпроси на счетоводството, одита и данъците. Поддържането на отлични работни отношения с нашите клиенти е част от корпоративната ни култура. В Свраков и Милев е разработен и стриктно се спазва Професионално-етичен кодекс за поведение.